skøde

Få den rette hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde

Få den rette hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde

Det skøde, som hører til et hus eller til en lejlighed, er blandt de mest centrale dokumenter i forbindelse med bolighandel. Selv om skødet faktisk indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det meget vigtigt, at det opdateres, når handelen er afsluttet. Et skøde indeholder typisk kun stamdata i form af navn og adresse på nuværende…