skøde

Få den rette hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde

Få den rette hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde

Det skøde, som hører til et hus eller til en lejlighed, er blandt de mest centrale dokumenter i forbindelse med bolighandel. Selv om skødet faktisk indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det meget vigtigt, at det opdateres, når handelen er afsluttet. Et skøde indeholder typisk kun stamdata i form af navn og adresse på nuværende…

laserskæring

Alle håndværkere drømmer om Laserskæring

Alle håndværkere drømmer om Laserskæring

Det er altid nogle ting, der er nemmere at skære i end andre, og det kommer ofte an på, hvilket værktøj man har til det. Den slags kan jo være alt fra, at man skal skære ned i lidt smør til brødet og videre til, man gerne vil have delt to betonelementer op på præcise…